Elverumsinger i alle land – forén dere!

Som Elverumsing, riktignok bosatt på Hamar, oppfordrer jeg alle som fortsatt er trofaste mot hjembyen ved Glomma til å protestere mot den forfordeling dere utsettes for av Jernbaneverket. Det dreier seg om persontrafikk fra Østerdalen mot Oslo.
Togskinner

Jernbaneverket insisterer på at tilsving for godstog/tømmertransport er et absolutt, men samtidig ikke gjennomførbart krav for aksept av trasé K3 ØST, med stasjon ved Vikingskipet. For Elverumsingene som skal mot Oslo, og for alle andre potensielle togbrukere i Løten, Åmot (Rena Leir!) og Østerdalen, er det med anbefalt trasé K1 VEST derimot helt OK for JBV at disse togene også i framtida må «rygge» mot hovedstaden fra Hamar. Eller: Man må bytte tog. JBV har tidlig i debatten sjøl karakterisert det som uakseptabelt med en «sekkestasjon», bl.a. fordi det tar tid når lokfører må forflytte seg til den andre enden av toget.

Likevel er det en slik løsning reisende med Rørosbanen, til de viktige destinasjonene Oslo og Gardermoen og hjem igjen, i realiteten får på Hamar ved valg av JBV´s anbefalte trasé. I «gamle dager» var det riktignok en kilde til økt selvfølelse å kunne hjelpe «gamle damer» med å svinge setene rundt på Hamar slik at de slapp unna med skrekken for å måtte kjøre baklengs helt til «byen».

Et forutsigbart forsvar for VEST vil være at det fra Rørosbanen mot Oslo og omvendt uansett skal stiges om på Hamar. Men i framtida, med fokus på effektive, kollektive transportløsninger og med elektrifiering av Rørosbanen, bør muligheten for direktetog Østerdalen – Elverum – Hamar – Oslo sikres. Også denne regionen har krav på et tilbud som gjør det mer fristende å velge tog framfor bil.
Alternativ K3 ØST er det eneste som likebehandler reisende mellom Oslo og henholdsvis Gudbrandsdalen og Østerdalen når det gjelder muligheten for gjennomgående persontog begge veger, via Hamar som et viktig lokalt reisemål.

Når det gjelder tømmeret får man etter min mening da heller A) bygge den korte tilsvingen, B) bygge lang tilsving sør for Hamar, som skissert av flere, eller C) akseptere den ulempen manglende tilsving for godstransport visstnok representerer. Tilsving kan uansett realiseres senere når transportvolumet i større grad enn i dag tilsier det.

Slik jeg ser det er det viktigere å få den smidigste løsningen for PERSONTRAFIKKEN for HELE distriktet og dermed gjøre det attraktivt å velge tog framfor bil.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest