Til forsiden Send oss en e-post
Startsiden Aktuelt Firmaprofil Medarbeidere Referanser Konkurranser og idéprosjekter Bildegalleri
Referanser

Realiserte prosjekter
Her er et utvalg prosjekter vi har utført (1985-2004 som medinnehavere i ASH arkitekter).
Fotografier fra noen av disse prosjektene kan ses i bildegalleriet.

Prosjektnavn Årstall Oppdragsgiver
Hamar Bibliotek 1985 Hamar kommune
Brochsgården 1986 Hamar og Omegn BBL
Stortorget Legesenter 1986 (utvidet 92) Hamar kommune
Stange Videregående Skole 1989 (utvidet 95-99) Stange kommune
Vallset bo- og servicesenter 1991 Stange kommune
Bekkelaget bo- og servicesenter 1993 Stange kommune
KWW Dockhalle 1994 Norconsult
Storhamar Videregående Skole 1996 Hedmark fylke
Sanderud, øvingsboliger 1995 Hedmark fylke
Frydenlund skole 1996-2006 Elverum kommune
Ottestad sykehjem 1999 Stange kommune
Ungdommens hus, Elverum 1998 Elverum kommune
Omsorgsboliger, Ottestad 2000 Stange kommune
Tilbygg, kontorbygg Vangsvn. 73 2002 Eidsiva Energi AS
Vikasenteret 2002 FP Invest
Boliger i Vikasenteret 2002 FP Invest
Rena syd, regulering 2000-2003 Åmot kommune
Bokollektiv, Stange sykehjem 2004 Stange kommune
Bokollektiv, Vallset bo- og servicesenter 2004 Stange kommune
Påbygg kontorbygg, Vangsv. 73 2004 NCC/Vangsvn. 73 AS
Boligblokk, Ørje 2004 Eidsberg Boligbyggelag
Regulering, Telthustomta, Stange 2004 Stange kommune
Boligblokk Soltunet 2, Jessheim (prod.fase) 2004 NCC
Senter for statlig øk.styring 2004 Vangsvn. 73 AS
Ombygging til kontorlandskap 2005 Eidsiva E-nett AS, Hamar
Bokollektiv Vallset - utvidelse 2005 Stange kommune
Utredning Politihus, Torggt. 72 2005 Linstow Eiendom
Boligblokk Soltunet 3 (prod.fase) 2006 NCC
Østvang oppvekstsenter (prod.fase) 2006 NCC
Boligblokk Skjønhaug - forprosjekt 2006 Indre Østfold Boligbyggelag
Stange sykehjem - forprosjekt rehab. 2006 Stange kommune
Boligblokk Soltunet 3 (prod.fase) 2007 NCC
Hamar gamle rådhus - mulighetsstudie 2008 Hamar kommune
Sagv. 31 - forr.bygg/P-hus (prod.fase) 2008 Lønnheim Entreprenør
Ombygging enebolig, Stabekk 2009 Lena Midtveit
Stange Helsestasjon 2009 Stange kommune
Hoberg 2010 Stange kommune
Ombygging hytte, Hvaler 2010  
Leilghet Grønnegt. 102 2011  
Vekten Brl, levegger 2011  
Ombygging enebolig, Skåne 2012  
Ombygging Chr. Bruunsgt. 16 2013  
Boligblokk for Stange kommune, tilrettel. tjen. 2013  
Anneks, Hven 2013  
Enebolig, Skåne (forprosjekt) 2013  
Renovering Aluvegen 25 2014  
Vekten Brl, pergola m.v. 2015  
Ombygging Karlsvogna 72 2016  
 
 
Utvikling & design av Moskus Copyright © 2004-2016 Arkinett, Alle rettigheter