Jernbanen gjennom Hamar – Jernbaneverket på banen

Skilt ved rundkjøring i Åkersvika i Hamar

Jernbaneverket la på informasjonsmøtet på Gregers 8. desember fram sitt forslag til planprogram for jernbaneframføringen gjennom Hamar.
Møtet hadde ikke samme overveldende publikumstilstrømming som de tidligere folkemøtene om Hamars utvikling – kan det komme av at Jernbaneverkets holdninger allerede var godt kjent og at resignasjonen har bredt seg?

Jernbanen gjennom Hamar – muligheter eller umuligheter?

Godsvogn for tog på Hamar

Det har den siste tiden vært noe redusert aktivitet i avisspaltene i debatten om jernbanen gjennom Hamar. Sjøl om de fleste alternativer i lang tid har vært drøftet og «synset» omkring, vil jeg her supplere med noen tanker – ikke minst fordi byens største politiske parti om kort tid skal mene noe om hvilke alternativer som bør utredes nærmere.